Eliade Mircea

"Făurari şi alchimişti"
(222 pagini)


"Ceea ce îi apropie pe topitor, făurar şi alchimist este faptul ca toţi trei revendică o experienţă magico-religioasă specifică în raport cu substanţa ; această experienţă este monopolul lor, iar secretul se transmite prin rituri de iniţiere ale meseriilor ; toţi trei lucrează asupra unei materii pe care o consideră vie şi sacră, munca lor având drept scop transformarea materiei, perfecţionarea, transmutarea ei.

Asemenea comportamente rituale privitoare la materie implică, sub o formă sau alta, intervenţia omului în ritmul temporal propriu substanţelor minerale vii. Aici se află punctul de contact între artizanul metalurgist al societăţilor arhaice şi alchimist."

Mircea Eliade


CUPRINS :

* Capitolul 01 - Meteoriţi şi metalurgie ;
* Capitolul 02 - Mitologia vârstei de fier ;
* Capitolul 03 - Lumea sexualizată ;
* Capitolul 04 - Terra Mater. Petra gentrix ;
* Capitolul 05 - Rituri şi mistere metalurgice ;
* Capitolul 06 - Sacrificiile umane aduse cuptoarelor ;
* Capitolul 07 - Simbolisme şi ritualuri metalurgice babiloniene ;
* Capitolul 08 - "Stăpânii focului" ;
* Capitolul 09 - Făurari divini şi Eroi Civilizatori ;
* Capitolul 10 - Făurari, războinici, maeştri ai iniţierii ;
* Capitolul 11 - Alchimia chineză ;
* Capitolul 12 - Alchimia indiană ;
* Capitolul 13 - Alchimie şi iniţiere ;
* Capitolul 14 - Arcana Artis ;
* Capitolul 15 - Alchimie, ştiinţe naturale şi temporalitate.