Doru Todericiu

"Preistoria rachetei moderne"
~ Manuscrisul de la Sibiu 1400 – 1569 ~
(406 pagini)


"Probabil că nu-i va fi ușor nici unui austriac să realizeze o legătură între cartierul vienez Dornbach și actuala capitală culturală europeană Sibiu ( Hermannstadt ), în afară de cazul în care ar fi auzit de Conrad Haas.

Născut în 1509 în Dornbach-ul amintit, acest important, dar multă vreme uitat, precursor al tehnicii moderne a rachetelor, a sosit ca guard și artilerist în armata împăratului austriac Ferdinand la Sibiu, preluând comanda arsenalului militar. Asemănător lui Leonardo da Vinci, unde arta și tehnica aveau rădăcini comune, Conrad Haas a conceput o carte de artă militară Kunstbuch despre tehnica rachetelor și s-a preocupat astfel cu întrebările legate de rachetă în trei trepte, rachetele multiple, cât și cu ideia navetei spațiale moderne. Republicarea noutăților tehnice cuprinse în acest Kunstbuch, volumul fiind inițial editat în 1969 la Editura Academiei Române, constituie astfel un act de o valoare inestimabilă. Importanța lui Conrad Haas a putut fi indubitabili dovedită. El aparține astfel importanților savanți care și-au desfășurat activitatea în Transilvania. Locul său de naștere, Dornbach-ul, îi dovedește rădăcinile austriece.

Tuturor acelora interesați de relațiile culturale austro-române le este recomandată spre lectură această carte despre Conrad Haas iar autorului, domnului profesor univ. dr. ing. Doru Todericiu i se cuvin mulțumirile cuvenite pentru contribuția adusă la continua întărire a axei între cele două țări."

Dr. Rainer Schubert, Atașat cultural al Ambasadei austriece, mai, 2007


"Știința este în continuă mișcare spre propriul său progres. Totul se mișcă în ea, totul se schimbă, totul se îmbracă în haină nouă. Ceea ce era acceptat ieri, e vârât în moară astăzi. Uriașa mașină a științei nu se odihnește nicicând. E flămândă și de nesăturat de mai bine. Un savant a greșit, altul s-a înșelat ; să mai căutăm. Știința are în progres rolul utilității. Să cinstim această minunată slujitoare a dezvoltării umanității, asimptotă a adevărului de care se aproprie încontinuu fără a-l atinge niciodată, în așa fel încât să se mulțumească cu ce a realizat. Succesivă, știința are toate marile însușiri : voință, precizie, entuziasm, atenție, pătrundere, finețe, putere răbdătoare, căutare și curaj ..."

Victor Hugo, Shakespeare, III, 1


"Istoria științei, sau a unei ramuri a ei, e povestea fără sfârșit a luptei dintre îndrăzneala căutării și căutarea îndrăznelii."

( dicton grecesc aparținând școlii filosofice naturiste )


"Despre rachetele multiple și celelalte invenții legate de rachetă ale lui Conrad de la Sibiu, realizate în prima jumătate a secolului al XVI-lea, publicul românesc a fost informat la vreme prin articole de presă, un film de documentare științifică și prin diferite conferințe, iar opinia publică științifică internațională a luat cunoștință, la congrese și la conferințe internaționale, încă din 1966, când la Madrid și la Braunschweig au fost ținute comunicări pe această temă.

Publicarea lucrării de față vine să aducă importante precizări în legătură cu creația tehnică a lui Conrad de la Sibiu și mai ales cu timpul și cu locul și condițiile în care acesta a lucrat și a experimentat, explicând de ce aici, în anii de la începutul secolului al XVI-lea, a înflorit și s-a dezvoltat o atât de originală și de îndrăzneață realizare."

academician Elie Carafoli


"Cu un spirit investigator deosebit, cercetătorul francez de origine română Doru Todericiu descoperă în anul 1963, în arhivele de la Sibiu, un manuscris inedit care avea să împingă în urmă cu decenii primele mărturii scrise despre construcția și utilizarea rachetelor și despre prepararea pulberilor utilizate pentru propulsia lor.

Manuscrisul Varia II 374, sau Manuscrisul de la Sibiu cum mai este cunoscut, constituie un document care cuprinde două secole de activitate și gândire științifică, începând cu anul 1380 și întinzându-se până în anul 1570. Primele două părți ale manuscrisului cuprind o Carte a focurilor de artificii și o Carte a artei militare. Cea de a treia parte, complet originală, constituie o prezentare coerentă și detaliată a problemelor de balistică și pirotehnie axate pe rachete. Redactat integral de guardul de artilerie și șef al Arsenalului militar de la Sibiu, Conrad Haas, între anii 1529 și 1569, textul acestei ultime părți reflectă vederile teoretice și activitatea practică a autorului, utilizând cunoștințele transmise de numeroși specialiști ai epocii.

Noile dispozitive create și descrise de Conrad Haas pot fi pe deplin considerate ca bază de plecare pentru viitoarele sisteme care stau la baza astronauticii moderne. Șeful Arsenalului militar de la Sibiu poate fi considerat pe drept precursorul rachetei moderne, utilizată atât în scopuri militare, cât și de transport."

dr. ing. cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu


"Habent sua fata libeli ... înțelept și inuzabil proverb latin privind soarta plină de neprevăzut a cărților. Astfel, lucrarea noastră : Preistoria rachetei moderne. Manuscrisul de la Sibiu ( 1400-1569 ), concepută și realizată în anii 1964-1968, apărută la București la Editura Academiei Republicii Socialiste România în 1969, este rezultatul unei aprofundate cercetări și analize științifice întreprinse în ambele mari domenii relevante : știință și tehnică ( mecanică, paleo-astronautică, astronautică ) și istorie ( Evul Mediu european și Renaștere ). Ținând seamă de metodele și cerințele epistemologiei și istoriei științei și tehnicii, cartea încununa o cercetare pe o temă difuzată atât în cercurile științifice, cât și în domeniul public, încă din primele momente ale cunoașterii părților ei privind racheta multiplă și relațiile tehnice legate de crearea și utilizarea ei ca atare, începând din 1529.

Aceste părți constituiau opera personală a guardului de artilerie Conrad Elaas, șef ( o vreme ) al arsenalului militar imperial din Sibiu, pe atunci Hermannstadt, inserate într-un cadru complex și foarte important în totalitate, din punct de vedere istoric. Informații privind aspectele științifice, tehnice și istorice ale manuscrisului de la Sibiu au apărut în țară în presă și reviste de specialitate ; cea dintâi publicată în periodicul bucureștean Veac Nou [ anul XX, nr. 10 ( 990 ) ] din 6 martie 1964 de către ziaristul N. Minei. Au urmat apoi diferite relatări de presă și chiar o prezentare la televiziune."

prof. dr. inginer Doru Todericiu,
27 noiembrie 2006, St. Anne, Tourouvre ( Nordmandia ), Franța


CUPRINS :

• Prefața la ediția din 1969 ;
• Cuvânt înainte ;
• Prefața autorului ;
• Mulțumiri.

~ INTRODUCERE ~

1. Situația politică a Europei în epoca creerii celei dintâi rachete multiple ( într-un singur ) corp cunoscute ;
• Note explicative și bibliografice ;
2. O explicație necesară. Întâlnirea cu Conrad Haas. Actualitatea Manuscrisului de la Sibiu. Aspectele și trecutul său de "după" Haas ;
3. Situația generală a științei și tehnicii în secolele XV-XVI ;
4. Mecanicienii din epoca Renașterii și preocupările lor în legătură cu balistica și cu pirotehnia ;
5. Pulbere, pirotehnicieni și piroboliști ;
6. Inginerii militari ;
7. Tabloul unor evenimente remarcabile din Țările Române în perioada anilor 1500-1570 ;
8. Știința și tehnica în Țările Române în perioada secolelor XV-XVI ;
• Note explicative și bibliografice ;


~ PARTEA I. MANUSCRISUL DE LA SIBIU ~

1. Descriere generală ;
2. Autenticitatea manuscrisului de la Sibiu ;
3. Conținutul manuscrisului Varia II 374 ;
• Note explicative și bibliografice ;
I. Cartea focurilor de artificii ;
• Sumarul Cărții focurilor de artificii ;
• Pulberea și arderea ei. Ingredienții pulberii ;
• Problema originii pulberii ;
• Conrad de la Sibiu și prima parte a manuscrisului sibian ;
• Note explicative și bibliografice ;
II. Cartea de artă ( militară ) cu ilustrații ;
• Textul "Cărții de artă" ;
• Sumarul textului ;
• Privire critică asupra conținutului textului ;
• Informații și sfaturi militare ;
• Relații și procedee practice de lucru ;
• Ilustrațiile "Cărții de artă" ;
• Autorul părții a doua din manuscrisul Varia II 374 ;
• Importanța părții a doua din coligatul de la Sibiu ;
• Note explicative și bibliografice.

~ ATLASUL de ARTILERIE ~

III. Manuscrisul despre experiențe și compoziții pirotehnice al lui Conrad Haas ( 1529-1569 ) ;
a. Conținutul părții a treia a manuscrisului Varia II 374 ;
b. Textul de "generalități" ;
c. "Sumarul" operei lui Conrad de la Sibiu ;
d. Rachetele ;
e. Alte probleme de știință și tehnică ridicate de manuscrisul lui Conrad de la Sibiu ;
• Note explicative și bibliografice ;
4. Încadrarea manuscrisului de la Sibiu printre manuscrisele de inginerie militară ale epocii ;
5. Manuscrisul de la Sibiu și problematica lucrărilor de artilerie și de balistică din acea perioadă ;
6. Conrad de la Sibiu și problema zborului uman ;
7. Raporturile dintre autorii părților din manuscrisul de la Sibiu ;
8. Scopul realizării coligatului ;
9. Manuscrisul Varia II 374 în comparație cu celelalte manuscrise ale lui Conrad Haas ;
• Note explicative și bibliografice ;


~ PARTEA a II-a. MANUSCRISUL DE LA SIBIU ÎN LUMINA ȘTIINȚEI Șl TEHNICII ~

1. Problemele științifice esențiale ale manuscrisului Varia II 374 ;
2. Concepția despre rachete a lui Conrad de la Sibiu și elementele sale novatoare ;
3. Originalitatea operei lui Conrad de la Sibiu ;
• Manuscrisul lui Conrad de la Sibiu și lucrarea lui J. Schmidlap ;
• Manuscrisul de la Sibiu și lucrarea lui Lienhard Frbnsperger ;
4. Alte aspecte din domeniul istoriei științei și tehnicii legate de creația lui Conrad de la Sibiu ;
• Note explicative și bibliografice ;


~ PARTEA a III-a. MANUSCRISUL DE LA SIBIU -
CEL MAI VECHI DOCUMENT CUNOSCUT DIN ISTORIA RACHETEI MODERNE ~

1. Între Conrad Haas și Kazimierz Siemienowicz ;
• Artilleriae Magnae pars prima ;
• Rachetele multiple ale lui Siemienowicz ;
• Textul ;
• Ilustrațiile ;
• Note explicative și bibliografice ;
2. Conrad de la Sibiu - precursor al tehnicii rachetelor moderne ;
3. Urmașii lui Conrad de la Sibiu ;
4. Manuscrisul de la Sibiu în istoria științei ;
• Note explicative și bibliografice.

~ PARTEA a IV-a. SELECȚIUNI DIN BIBLIOGRAFIE ȘI INDICE DE NUME Șl AUTORI ~

• Anexa I - Leonardo da Vinci și Conrad Haas ;
• Notă ;
• Anexa II - Mențiuni documentare ;
• Anexa III - Scrisori de la savanți și oameni de știință ;
• Anexa IV - Certificarea paternității descoperirii contribuției lui Haas la crearea rachetei moderne ;
• Anexa V - Reconstituirea "bibliografiei" lui Conrad Haas ;
• Postfața autorului ;
• Resume ;
• Summary ;
• Colofon.