Eliphas Levi

"Cheia marilor mistere"
(319 pagini)


"Porunceşte discipolilor să vadă, să atingă, să miroasă, să guste lucruri invizibile ; vrea ca simţurile lor să fie exaltate în timpul rugăciunii până la halucinaţia voluntară. Tu meditezi la misterul credinţei, sfântul Ignatius vrea să-ţi construieşti mai întâi un loc care să visezi, pe care să-l visezi, pe care să-l atingi.

Dacă este Infernul, îţi va da să pipăi stânci încinse ; te va face să înoţi în adâncurile întunericului, ca într-o smoală ; îţi va pune pe limbă sulf lichid şi-ţi va umple nările cu oribile duhori ; îţi va arăta înfricoşătoare chinuri şi te va face să auzi îngrozitoare şi inumane gemete ; va porunci voinţei tale să creeze toate acestea prin exerciţii consecvete.

Dumnezeu, pentru a-l înălţa pe om spre emanciparea morală se ascunde de el, lăsând, într-un fel, pe seama lui guvernarea lumii. Se face doar simţit prin măreţia şi armonia naturii, pentru ca omul să se perfecţioneze progresiv, oferind mereu mai multă măreţie ideii pe care şi-o face despre autorul său.

Înalta ştiinţă a Kabalei şi a magiei promite omului o putere excepţională, reală, efectivă, realizatoare, şi ar trebui considerată deşartă şi iluzorie, dacă n-ar oferi această putere îi veţi judeca pe învăţaţi după operele lor, spunea stăpânul suprem, şi regula acestei judecăţi este infailibilă. Dacă vrei să cred în ceea ce-mi spui, arată-mi ce faci."

Eliphas Levi


CUPRINS :

* Partea întâi - Misterele religioase ;
* Partea a doua - Misterele filosofice ;
* Partea a treia - Misterele naturii ;
* Partea a patra - Marile mistere practice sau realizările ştiinţei ;
* Asch Mezareph ;
* Completare la cele opt capitole din Asch Mezareph ;
* Recompunerea ipotetică a cărţii Asch Mezareph ;
* Doctrinele oculte ale Indiei. Despre spirite ;
* Desfătările britanice. Purgatoriul sfântului Patrice ;
* Extras din Purgatoriul sfântului Patrice care poate fi citit
în manuscrisul 208 de la Biblioteca din Berna.