Eliphas Levi

"Curs de filosofie ocultă"
(208 pagini)


"Există oameni care Înţeleg sensul forţei asupra materiei şi spiritului, aceştia se numesc novici. Există oameni care Doresc să-şi folosească forţa în lumea materiei şi spiritului, aceştia se numesc iniţiaţi. Există oameni care Pot influenţa prin har materia şi spiritul, ei se numesc magi.

Şi, în sfârşit, există oameni care Nu Dezvăluie tainele puterilor Universului, ci doar pregătesc pe alţii pentru descoperirea lor, aceştia sunt Marii Maeştri. A ŞTI, A DORI, A PUTEA, A TĂCEA, iată calea ocultă spre cel primordial. Prin lucrarea Marelui Maestru Eliphas Levi, Devenirea dumneavoastră începe ..."

Editura


CUPRINS :

~ Partea întâi ~

* Despre utilitatea claviculelor lui Solomon în studiul ştiinţelor oculte ;
* Răspunsuri la diverse întrebări
* 1) asupra tablelor turnante ;
* 2) asupra ierarhiei spiritelor. Ce reprezintă regalitatea umanităţii ? ;
* Iisus. Prin ce este El diferit de Moise, Eli şi Enoch ;
* Ce este Desbarrolles, pericolele experienţelor fluidice. Ce este Antichristul ? ;
* Pericolul mediumului ;
* Fenomenele luminii astrale ;
* Răspunsuri la diverse întrebări despre Cezar, Louis-Philippe, Napoleon, Ştiinţele oculte, definiţii, Tarotul, literele, numerele, Sepher Jesirah, Prima literă, primul număr ;
* Răspunsuri la întrebări diverse asupra spiritului divin, asupra Infernului, continuarea legăturilor omeneşti după moarte, cea mai bună medicină ;
* Urmarea primei litere şi a număruiui 1 ;
* Planul Edenului, planul Tebei ;
* Unitatea supremă şi indivizibilă ;
* Filosofia Hermetică. Marea Operă, absolutul ;
* Cel de-al doilea număr, binarul ;
* Spiritele, ierarhia lor, lumina astrală ;
* Răspuns la două întrebări :
* 1) Spiritele pot acţiona asupra corpurilor materiale ? ;
* 2) Spiritele pot reveni pe pământ sub o formă materială, după moarte ? ;
* Explicaţii teologice, căderea din Rai, îngerii dogmei, clerul, religia, Biserica viitorului ;
* Marianismul ;
* Cea de-a doua literă (urmare) ;
* "Osiris este un zeu negru" ;
* Întrebări teologice privind divinitatea lui Iisus ;
* Litera "Beth" (urmare) ;
* Răspunsul lui Iisus întrebat asupra epocii domniei sale : Ce este Mesianismul ;
* Binarul (urmare) ;
* Cine erau Agrippa, Tritheme, Paracelsus, Guillaume, Postel ? ;
* Filosofie Hermetică : Se poate face aur ? ;
* Despre divinitatea lui Iisus ;
* Operele lui Towianski şi Wronski ;
* Talismanele, pantaclul lui Eliphas Levi ;
* Vintras, cartea sa, capacităţile sale fluidice ;
* Lionograma pantaclului Iui Eliphas ;
* Binarul (urmare) ;
* Ternarul ;
* Ternarul (urmare) ;
* Cuaternarul ;
* Cartea fabulelor şi simbolurilor ;
* Cuaternarul (urmare) ;
* Cele douăsprezece combinaţii ale numelui divin ;
* Cuaternarul (urmare) ;
* Pantaclul grădinii Edenului ;
* Numele divin Maria, mama divină ;
* Cuaternarul (urmare) ;
* Numărul cinci, pentagrama ;
* Scheol, spaimă a spaimelor ;
* Pentagrama (urmare) ;
* Cinciul malefic.

~ Partea a doua ~

* Senarul (urmare) ;
* Cele şase zile ale lui Bereschith ;
* A crede şi a şli. Părerea lui Renan ;
* Litera vau, numărul şase (urmare) ;
* Cum trebuie înţeleasă dogma ;
* Cum se ghiceşte în Tarot ;
* Dogma renaşterii sufletelor ;
* Cartea lui Snider, definiţia omului dată de Lamettni ;
* Romanul Trandafirului ;
* Napoleon al III-lea, caracterul, politica, destinul său ;
* Se poate intra în legătură cu spiritele ? ;
* Septenarul ;
* Sigiliul lui Hermes, piatra cubică ;
* Otrava hieroglifică ;
* Cei trei îngeri ai Scripturii ;
* Cartea lui Tobie ;
* Litera dzain, numărul 7 (urmare) ;
* Cei patru arhangheli care nu sunt numiţi în Biblie ;
* Cartea lui Tobie (urmare) ;
* Septenarul (urmare) ;
* Cugetările lui Charrot, elevul lui Eliphas Levi ;
* Cea de-a opta cheie a Tarotului ;
* Justiţia omenească ;
* Justiţia lui Dumnezeu ;
* "Vrăjitoria" lui Michelet ;
* Litera cheth, cifra 8 (urmare) ;
* Eternitatea ;
* Novenarul ;
* Moartea lui Lucilio Vanini (1620) ;
* Darurile celor trei magi ;
* Ultima carte a domnului M. Gaugenot des Mausseau ;
* Moartea lui Louis Lucas, hiometrul ;
* Ultima carte a domnului M. de Miwille ;
* Numărul 9 (urmare) ;
* Parabola celor 10 fecioare, cu sfârşitul ei neaşteptat ;
* Numărul 10 ;
* Vechii locuitori ai ţării Chanaan ;
* Pentagrama perfecţiunii şi îngerii care o apără ;
* Legenda nu este istorie (diverse alegorii) ;
* Explicaţia cuvântului Bereschith ;
* Denarul (urmare) ;
* Cele 32 de căi şi 50 de porţi, Sefiroţii ;
* Pantaclul celor 50 de uşi ;
* Pantaclul decadelor şi decadele analitice ;
* Al zece-lea simbol al Tarotului. Roata norocului ;
* Soarta copiilor morţi fără botez ;
* Botezul prin dorinţă.