Besant Annie

"Spre templu"
(63 pagini)


"Dacă dintr-un punct situat în spaţiu, am putea urmări cu privirea mersul evoluţiei, studiind istoria înlănţuirii lumii noastre după o concepţie imaginară, figurativă şi nu sub aparenţa regiunilor fizice, astrale şi mentale, pe care ni le prezintă aceste lumi ; dacă ne-ar fi dat să observăm astfel, din afară, aceste grupe de fiinţe care progresează, această umanitate în evoluţie, am putea reprezenta totul sub forma unui tablou.

Văd un munte înalt aşezat în spaţiu şi încins de un drum care urcă în serpentină până la culmea muntelui. Spiralele drumului sunt în număr de şapte. Pe fiecare spirală văd şapte popasuri unde peregrinii rămân un timp şi în fiecare din aceste popasuri unde peregrinii rămân un timp şi în fiecare din aceste popasuri ei trebuie să se mai înalţe cu o spirală. ( Pelerinajul umanităţii în ciclul său actual de evoluţie constă în a face de şapte ori turul unui şir de şapte lumi. În fiecare lume, şederea sa este de mai multe milioane de ani şi aceste şederi sunt în număr de 49 - şapte lumi unde umanitatea poposeşte de şapte ori în fiecare )."

Annie Besant