Buddha

"Dhammapada"
(252 pagini)


"Soluţia problemei fundamentale a vieţii umane - degradarea şi suferinţa - nu poate fi găsită nici în hazard, nici în inacţiunea fatalistă, nici în concepţia religioasă în sens obişnuit, nici în secularism. Eliberarea, aşa cum a proclamat Buddha, este o responsabilitate ce îi revine omului însuşi, care trebuie dusă la îndeplinire prin iluminarea sau trezirea (bodha) ce decurge din eliminarea ignoranţei şi cucerirea nesaţului şi sentimentul decurgând de aici că este unit cu semenii săi prin legătura cea mai puternică, cea a umanităţii."

Editura


"Deşi recită puţine texte sacre, acela care pune Doctrina în practică, lăsând în urmă poftele, ura şi rătăcirea, cu o înţelepciune adevărată şi mintea liberă, detaşat de lucrurile acestei lumi şi ale tuturor lumilor - acela are, într-adevăr, parte de binecuvântările unei vieţi sfinte".

Dhammapada


CUPRINS :

* Cuvânt înainte ;
* Capitolul I - Yamakavaggo (Perechile) ;
* Capitolul II - Appamadavaggo (Vigilenţă) ;
* Capitolul III - Cittavaggo (Gândire) ;
* Capitolul IV - Pupphavaggo (Florile) ;
* Capitolul V - Balavaggo (Nătângul) ;
* Capitolul VI - Panditaaaggo (Înţeleptul) ;
* Capitolul VII - Arhantavaggo (Arhant-ul. Sfântul) ;
* Capitolul VIII - Sahassavaggo (Miile) ;
* Capitolul IX - Papaaaggo (Răul) ;
* Capitolul X - Dandavaggo (Pedeapsa) ;
* Capitolul XI - Jaraaaggo (Bătrâneţea) ;
* Capitolul XII - Attavaggo (Sinele) ;
* Capitolul XIII - Lokavaggo (Lumea) ;
* Capitolul XIV - Buddhavaggo (Buddha) ;
* Capitolul XV - Sukhavaggo (Fericirea) ;
* Capitolul XVI - Piyavaggo (Plăcutul) ;
* Capitolul XVII - Kodhavaggo (Mânia) ;
* Capitolul XVIII - Malavaggo (Impurităţile) ;
* Capitolul XIX - Dhammatthavaggo (Cel Drept) ;
* Capitolul XX - Maggavaggo (Calea) ;
* Capitolul XXI - Pakinn Akavaggo (Diverse) ;
* Capitolul XXII - Nirayavaggo (Infernul) ;
* Capitolul XXIII - Nagavaggo (Elefantul) ;
* Capitolul XXIV - Tanhavaggo (Nesaţul) ;
* Capitolul XXV - Bhikkhuvaggo (Călugărul) ;
* Capitolul XXVI - Brahmanavaggo (Brahmanul) ;
* Anexe ;
* Scurtă cronologie budistă ;
* Tipitaka ;
* Transmisia doctrinei în India.