Tsang Nyon Heruka

"Marpa traducătorul"
~ Volumul 2 ~
(173 pagini)


"Versiunea românească a vieţii lui Marpa Traducătorul este rezultatul unei duble sinteze : pe de o parte informative - latura prin care cititorul îşi poate forma o imagine asupra faptelor petrecute înaintea celor descrise în volumul I, Milarepa, marele yoghin tibetan -, iar pe de altă parte formative - prin care potenţialul devot poate căpăta elementele de legătură necesare parcurgerii Căii."

Editura


CUPRINS :

* Prima călătorie în India ;
* A doua călătorie în India ;
* A treia călătorie în India ;
* Practicarea învăţăturilor orale ;
* Manifestarea realizărilor ;
* Marpa se dizolvă în Dharmadhatu ;
* Nota autorului.