Tucci Giuseppe

"Teoria şi practica mandalei"
(159 pagini)


"Poate că unii vor găsi că această carte a mea are dimensiuni prea modeste, dar nu văd ce aş fi putut spune mai mult despre mandalele indo-tibetane şi despre semnificaţia lor. Mi-am propus să reconstitui, în liniile lor esenţiale, teoria şi practica acestor psihocosmograme care, revelându-i neofitului tainicul joc al forţelor ce acţionează în Univers şi în noi înşine, ar trebui să-i arate calea reintegrării conştiinţei."

Giuseppe Tucci


CUPRINS :

* Nota traducătorului ;
* Prefaţă ;
* Capitolul 1 - Bazele doctrinare ale mandalei ;
* Capitolul 2 - Mandala ca mijloc de reintegrare ;
* Capitolul 3 - Simbolistica mandalei şi a părţilor sale ;
* Capitolul 4 - Liturghia mandalei ;
* Capitolul 5 - Mandala în propriul corp ;
* Apendice. Descrierea ilustraţiilor.