Tudorancea Titi

"Practici de Yoga"
(143 pagini)


"Practici de Yoga este singurul ghid practic scris de un cunoscător în domeniu. El oferă o cale de urmat, acum şi aici, o cale vie, luminoasă şi clară. Tehnicile, aşa cum sunt descrise şi modalitatea mistica de abordare a lor operează o transformare de ansamblu asupra fiinţei umane în stare să asigure suportul necesar căutării Adevărului.

Practici de Yoga este o mână întinsă celui care simte nevoia unui sprijin în efortul lui de a parcurge o cale spirituală. Şi pornind la drum, citind şi practicând cele cuprinse în această carte, va înţelege Marele Semn al Devoţiunii. Şi înţelegând aceasta va cultiva în adâncul său bucuria detaşării, a devoţiunii şi a renunţării, fără de care multe pericole îl vor pândi pe Cale şi nici o carte din lume nu le va putea descrie pe toate."

Editura


CUPRINS :

* Singura lege ;
* Preliminarii ;
* Tehnici de Hatha Yoga ;
* Kundalini Yoga. Elemente de fiziologie ocultă ;
* Încheiere.