Băban Adriana

"Consiliere educaţională"
(287 pagini)


"Adriana Băban este conferenţiar la Facultatea de Psihologie şi Stiinţele Educaţiei, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca şi fondator al Asociaţiei Române de Psihologia Sănătăţii. Coordonează activităţi de cercetare şi proiecte aplicative în cadrul programului de masterat în Consiliere psihologică. Este autor şi co-autor a numeroase lucrări publicate în ţară şi străinatate, dintre care amintim : Stres şi personalitate", "Stresul în sănătate şi boală", "Psihoterapii cognitiv-comportamentale", "Caracteristici ale copiilor şi adolescenţilor din România".

Ghidul de Consiliere educaţională se adresează în primul rând profesorilor care doresc să desfăşoare la clasă activităţi de consiliere şi orientare. Totodată, este un instrument teoretic şi practic deosebit de util pentru orice profesor, pedagog, diriginte, consilier sau psiholog.

Ghidul oferă o informaţie bogată şi actuală, metode concrete de lucru, programă şcolară detaliată, pentru cele patru cicluri de dezvoltare, fişe şi chestionare pentru elevi. Prin sinteza reperelor de psihologie educaţională pe care o realizează, cartea este utilă oricărui părinte sau adult interesat de :

* Autocunoaştere şi imagine de sine ;
* Personalitatea copilului şi adolescentului ;
* Rezolvarea de probleme ;
* Comunicare şi managementul conflictelor ;
* Stilul de viaţă ;
* Psihosexualitate ;
* Stresul şi controlul stresului ;
* Strategii de învăţare ;
* Creativitate şi stimularea comportamentului creativ ;
* Orientarea pentru carieră ;
* Managementul clasei."

Editura


"Cartea Consilierea Educaţională reprezintă o premieră în literatura de specialitate din ţara noastră, prin aria largă de teme abordate, calitatea informaţiilor prezentate şi caracterul ei aplicativ. Expresie a bogatei experienţe de muncă a autorilor în domeniul consilierii, cartea vine în întâmpinarea noilor nevoi ale şcolii româneşti, de formare şi dezvoltare complexă a elevului."

Profesor dr. Ioan Radu
( Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj-Napoca )


"Consilierea Educaţională este una dintre acele rare cărţi în care utilitatea şi rigoarea ştiinţifică ating parametrii maximali. O lucrare ce va avea, cu siguranţă, impact masiv asupra vieţii din şcolile noastre."

Profesor dr. Mircea Miclea
( Facultatea de Psihologie şi Ştiintele Educaţiei, Cluj-Napoca )


CUPRINS :

* Cuvânt înainte ;
* Capitolul 01 - Rolul consilierii educaţionale în procesul formativ (Adriana Băban) ;
* Capitolul 02 - Consiliere psihologică şi consiliere educaţională (Adriana Băban) ;
* Capitolul 03 - Principii şi metode de consiliere (Domnica Petrovai, Adriana Băban) ;
* Capitolul 04 - Elemente de psihologia dezvoltării (Oana Benga) ;
* Capitolul 05 - Personalitatea copilului şi adolescentului (Adriana Băban, Viorel Mih) ;
* Capitolul 06 - Autocunoaştere şi dezvoltare personală (Adriana Biban, Domnica Petrovai) ;
* Capitolul 07 - Comunicare şi conflict (Adriana Biban, Domnica Petrovai) ;
* Capitolul 08 - Rezolvarea de probleme (Domnica Petrovai) ;
* Capitolul 09 - Stilul de viaţă (Domnica Petrovai, Adriana Băban) ;
* Capitolul 10 - Psihosexualitatea (Adriana Băban, Domnica Petrovai) ;
* Capitolul 11 - Strategii de învăţare (Gabriela Lemeni) ;
* Capitolul 12 - Stresul şi controlul stresului (Adriana Băban) ;
* Capitolul 13 - Creativitatea şl stimularea comportamentului creativ (Viorel Mih) ;
* Capitolul 14 - Managementul clasei (Domnica Petrovai, Gabriela Lemeni) ;
* Capitolul 15 - Orientarea pentru carieră (Gabriela Lemeni) ;
* Capitolul 16 - Model de programă pentru orele de consiliere şi orientare sau dirigenţie ;
(Adriana Băban, Domnica Petrovai, Gabriela Lemeni) ;
*Anexe : fişe de lucru pentru elevi.