Betea Lavinia

"Psihologia politică"
(294 pagini)


"Ce este Psihologia politică ? O problemă de actualitate, căreia prezenta lucrare îi conferă unul dintre răspunsurile posibile, printr-o temeinică investigaţie la nivelul interfeţei psihologie - istorie - politologie.

Prin instrumentalizarea conceptului de reprezentare socială şi utilizarea metodologiei specifice psihosociologiei, Psihologie politică, Individ, lider, mulţime în regimul comunist demonstrează că istoria evenimentelor este mai întâi o istorie a credinţelor. Explicitând modificările produse în mentalul colectiv al românilor de cele două mari schimbări - impunerea regimului comunist ( 1944 - 1948 ) şi prăbuşirea lui ( 1989 ), autoarea identifică şi argumentează contextul situaţional în care mulţimile se mişcă, mijloacele de sugestionare şi obedienţa individului în mulţime, tehnicile de propagandă şi manipulare a mulţimilor, mecanismele prin care actorii sociali intră şi ies din scenă, caracterul imitativ al societăţii româneşti în raport cu evoluţia modelelor originare."

Editura


CUPRINS :

* Introducere.

1. Psihologie şi politică ;
2. Metode şi tehnici de cercetare ;
3. Programul formării "omului nou" - origini şi efecte.

~ Capitolul 1 - "Mituri pietrificate" ale Comunismului ~

1. Ideologie şi reprezentări sociale ;
2. Omul de tip nou ;
3. De la "revoluţionarul de profesie" la activistul de partid ;
4. Categorii şi epoci ale "duşmanului de clasă" ;
5. "Dictatura proletariatului" şi "democraţia socialistă".

~ Capitolul 2 - Forme şi tehnici de propagandă ~

1. Ideologie, mulţimi şi lideri ;
2. Manevre vizibile şi invizibile de sovictizare ;
3. Rescricrea istoriei ;
4. Scenarii şi procese politice ;
5. Cultul personalităţii ;
6. "Limbă de lemn" şi discurs politic.

~ Capitolul 3 - Reprezentări remanente şi opţiuni postcomuniste în România ~

1. Condiţii particulare ale postcomunismului românesc ;
2. "Feţele" schimbării colective şi individuale ;
3. Ce-a mai rămas din "omul nou" ?

* În loc de concluzie ;
* Bibliografie ;
* Index.