Richard Y. Bourhis, Jacques-Philippe Leyens

"Stereotipuri, discriminare şi relaţii intergrupuri"
(317 pagini)


"Scopul volumului este să ofere un ansamblu al principalelor teorii şi cercetări curente din domeniul Psihologiei sociale, a percepţiilor şi relaţiilor intergrupuri. Fiecare capitol începe prin a prezenta cele mai recente contribuţii teoretice şi empirice şi sfârşeşte cu expunerea celor mai promiţătoare piste pentru cercetările viitoare.

În plus, în cazurile pertinente, autorii sugerează soluţii practice, în măsură să reducă problemele intergrupuri. Având în vedere amploarea acestor probleme, cercetările fundamentale trebuie în mod indispensabil asociate cu aplicaţiile practice."

Richard Y. Bourhis, Jacques-Philippe Leyens


"Dacă relativitatea se va dovedi adevărată, atunci germanii vor spune despre mine că sunt german, elveţienii că sunt cetăţean elveţian şi francezii că sunt un mare om de ştiinţă. Dacă însă Teoria Relativităţii se va dovedi falsă, francezii vor spune despre mine că sunt elveţian, elveţienii că sunt german, iar germanii că sunt evreu."

Albert Einstein


CUPRINS :

* Capitolul I - Percepţii şi relaţii intergrupuri : două solitudini ? ( Richard Y. Bourhis, Jacques-Philippe Leyens ) ;
* Capitolul II - Relaţii intergrupuri - perspective clasice şi contemporane ( Dora Capozza, Chiara Volpato ) ;
* Capitolul III - Categorii, categorizare socială şi esenţialism psihologic ( Olivier Corneille, Jacques-Philippe Leyens ) ;
* Capitolul IV - Identitate socială şi identitate personală ( Fabio Lorenzi-Cioldi, Willem Doise ) ;
* Capitolul V - Atribuiri intergrupuri ( Jean-Claude Deschamps, Jean-Lion Beauvois ) ;
* Capitolul VI - Stereotipuri şi judecată socială ( Vincent Yzerbyt, Georges Schadron ) ;
* Capitolul VII - Discriminare şi relaţii intergrupuri ( Y. Bourhis, André Gagnon, Léna Céline Moise ) ;
* Capitolul VIII - Sentimente de injustiţie şi acţiuni colective : privarea relativă ( Setge Guimond, Francine Tougas ) ;
* Capitolul IX - Limbaj şi comunicare intergrupuri ( Richard Clément, Kimberly A. Noels ) ;
* Capitolul X - Imigrare şi aculturaţie ( Colette Sabatier, John Berry ) ;
* Capitolul XI - Dinamica conflictelor intergrupuri şi modurile de rezolvare a conflictelor ( Assaad Azzi ) ;
* Capitolul XII - Ideologie şi relaţii intergrupuri ( Tomas Ibanez ) ;
* Epilog : percepţii şi relaţii intergrupuri ( Jacques-Philippe Leyens, Richard Y. Bourhis ) ;
* Note biografice ;
* Bibliografie.