Brant Pitre

"Misterul Cinei de pe urmă"
(286 pagini)


"Cartea de față ne oferă o incursiune fascinantă în istoria religioasă a poporului ales, în care eșecul împlinirii destinului uman a fost îndreptat și depășit de o revelație și o pedagogie divină care să-i permită omului să-și redobândească demnitatea.

Ele evocă situații de viață cu valoare paradigmatică, instituții, gesturi semnificative care, mai apoi, se cristalizează într-o liturgie cu forță eliberatoare. Cina de pe urmă luată de Iisus Christos cu ucenicii săi este o astfel de liturgie. Celebrarea ei nu doar reamintește un eveniment din trecut, ci, prin frângerea pâinii și prin oferirea cupei cu vin, actualizează Jertfa de sine a Mântuitorului astfel încât rodul ei eliberator se perpetuează de-a lungul veacurilor."

Tarciziu Șerban


"În această carte voi încerca să arăt că spusele lui Iisus trebuie luate în serios. Împreună cu majoritatea creștinilor de-a lungul istoriei, eu cred că Iisus însuși a afirmat că este cu adevărat și realmente prezent în Euharistie. În demersul meu îl voi urma pe apostolul Pavel, fariseu din secolul I și specialist în Legea iudaică. El a zis :

Vă vorbesc ca unor oameni chibzuiți. Judecați voi înșivă ce vă spun :
Potirul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este oare împărtășire cu sângele lui Christos ?
Pâinea pe care o frângem nu este oare împărtășire cu trupul lui Christos ?
( 1 Corinteni 10, 15-16 )

Scopul meu este să explic în ce fel un evreu din secolul I, precum Iisus, Pavel, sau oricare dintre apostoli, putea să treacă de Ia credința că a bea orice fel de sânge - și cu atât mai mult sânge de om - este spurcăciune în fața lui Dumnezeu la credința că a bea sângele lui Iisus este realmente necesar pentru creștini :

Dacă nu veți mânca trupul Fiului omului și nu veți bea sângele lui, nu veți avea viață în voi.
( loan 6, 53 ).

Pentru a atinge acest scop, va trebui să ne întoarcem în timp la secolul I d.Cr. ca să înțelegem ce făcea și spunea Iisus în contextul său originar. Într-o anumită măsură, aceasta va însemna renunțarea la ochelarii noștri moderni pentru a încerca să vedem lucrurile așa cum le vedeau primii iudeo-creștini. Când privim la misterul Cinei de pe urmă cu ochii unui evreu din Antichitate, în lumina cultului, credințelor și speranțelor lui, vom descoperi ceva remarcabil.

Vom descoperi că există mult mai multe lucruri în comun între iudaismul antic și Creștinismul timpuriu decât ne-am fi putut aștepta. Într-adevăr, vom descoperi că tocmai credința iudaică a primilor creștini le-a dat posibilitatea să creadă că pâinea și vinul din Euharistie sunt realmente trupul și sângele lui Iisus Christos."

Brant Pitre


CUPRINS :

• Cuvânt înainte de Scott Hahn ;
• Introducere ;
1. MISTERUL CINEI DE PE URMĂ
• Iisus și Iudaismul ;
• Să nu bei sângele ;
• Prin ochii evreilor din Antichitate ;
2. CE AȘTEPTAU EVREII ?
• Ce fel de Mesia ? ;
• Speranța evreilor într-un nou Exod ;
• Iisus și Noul Exod ;
3. NOUL PAȘTE
• Rădăcinile biblice ale Paștelui ;
• Cum arăta Paștele pe vremea lui Iisus ? ;
• Iisus și noul Paște ;
• Trebuie să mâncați mielul ;
4. MANA LUI MESIA
• Mana din chivot ;
• Pâinea lumii ce va să vină ;
• Iisus și noua mană ;
• "Greu este cuvântul acesta" ;
5. PÂINEA PREZENȚEI
• "Pâinea Feței" ;
• "Priviți iubirea lui Dumnezeu pentru voi" ;
• Iisus și noua Pâine a înfățișării ;
• Prezența Reală ;
6. CEL DE-AL PATRULEA POTIR ȘI MOARTEA LUI ISUS ;
• Cum arăta o masă pascală iudaică ;
• Mi-e sete ;
7. RĂDĂCINILE IUDAICE ALE CREDINȚEI CREȘTINE
• Pascha înseamnă Paște ;
• Mana ca prefigurare ;
• În amintirea mea ;
8. PE DRUMUL SPRE EMAUS
• Mulțumiri ;
• Bibliografie,