Maria Campatelli

"Botezul"
(190 pagini)


"Maria Campatelli tratează botezul ca fiind înserat în mister şi, în consecinţă, în viaţă, în Biserica şi în istoria personală. Suntem obişnuiţi deja cu faptul că, în scrierile despre o temă de acest gen, punctele de vedere să fie, în special, pe domenii : dogmatic, istoric, liturgic, pastoral, etc.

Aici ne mişcăm într-o optică diferită : plecând de la rit, descoperim semnificaţia botezului, cu referire directă la noutatea din viaţa generată de el, iar această noutate este prezentată într-un mod care nu-i permite cititorului să-şi tragă răsuflarea, îi hrăneşte propria viaţă spirituală şi îi face să-i intuiască implicaţiile atât în viaţa Bisericii, cât şi în mediul său."

Preot Marko Ivan Rupnik


CUPRINS :

* Prezentare ;
* Introducere ;
* I. Pregătirea ;
* II. Botezul ;
* III. O viaţă baptismală.