Mario Meunier

"Apollonios din Tyana"
(255 pagini)


"Este incontestabil că în primul secol al erei noastre a existat un filosof pitagorician numit Apollonios, că aceste filosof s-a născut la Tyana, în Cappadocia, şi că el a impresionat profund mulţimile prin viaţa sa ascetică, prin faptele sale minunate şi prin învăţăturile spirituale expuse atât la un nivel elevat, cât şi pe înţelesul tuturor. Acest filosof a călătorit mult, setea sa de a se iniţia în marile doctrine cunoscute în vremea sa purtându-l până în Orient şi India. El a scris câteva lucrări, printre care : Viaţa lui Pitagora, Tratat despre sacrificii şi un opuscul intitulat Despre previziunile astrologice.

Considerat de unii drept un al doilea Pitagora, iar de alţii ca un dicipol mai apropiat de divinitate decât maestrul său, tyanul care, chiar din timpul vieţii sale fusese considerat un înţelept, a fost cinstit ca un sfânt, după moartea sa."

Editura


"Om şi zeu, filosof şi predicator popular, raţionalist şi taumaturg, el a câştigat bunăvoinţa şi încrederea oamenilor instruiţi şi a mulţimilor superstiţioase. În el se întrupau păgânismul reformat, sincretismul religios în stare să-i satisfacă pe toţi, legitimând toate tradiţiile locale oferind, totuşi, sufletelor dornice de o religie morală învăţăturile cele mai pure şi elevate, ca să atingă, în ultima analiză, supremaţia filosofiei neopitagorice profesate de spiritele luminate din cercul imperial şi apologia cultului Soarelui pe care familia împărătesei o păstra vie, de mult timp, într-unul din cele mai vechi sanctuare din Orient.

Datorită lui Filostrat şi Iuliei Domna, Viaţa lui Apollonios a conferit legendei înţeleptului din Tyana gloria literară şi consacrarea ei oficială, ca să spunem aşa, care îi lipsea. De atunci, numele lui Apollonios a ajuns să fie onorat peste tot, iar celebritatea puterilor sale, sfinţeniei sale, ascetismului său şi omeniei sale depăşea oraşele care cunoscuseră aceste însuşiri."

Jean Reville


"Istoria vieţii, a călătoriilor şi a miracolelor lui Apollonios din Tyana ne este cunoscută mai ales din povestirea în opt cărţi, pe care ne-a lăsat-o Filostrat. Născut la Lemnos, acest biograf a trăit până la mijlocul secolului al IlI-lea d.Ch. El a început prin a preda retorica la Atena ; a venit apoi la Roma, unde calităţile sale de povestitor, de om de lume şi de scriitor i-au permis să facă parte din cercul de literaţi, medici şi savanţi pe care împărăteasa Iulia Domna, fiica siriană a unui preot al Soarelui şi cea de-a două soţie a lui Septimiu Sever, l-a format în jurul ei".

Mario Meunier


CUPRINS :

* Cuvânt înainte ;
* Capitolul I - Apollonios la Tyana, Antiohia şi Babilon ;
* Capitolul II - În drum spre India. Şederea la Taxila ;
* Capitolul III - Călătoria în India şi întâlnirea cu înţelepţii ;
* Capitolul IV - Apollonios în Ionia, în Grecia şi la Roma ;
* Capitolul V - Apollonios în Spania. Întoarcerea în Grecia şi călătoria în Egipt ;
* Capitolul VI - Apollonios în Etiopia şi în Asia Mică ;
* Capitolul VII - Apollonios în Ionia, în Italia şi la Roma ;
* Capitolul VIII - Şederea la Roma şi în Grecia. Moartea lui Apollonios ;
* Bibliografie selectivă.