Matericul

(221 pagini)


"În viaţa monahală, legământul fecioriei şterge deosebirile între partea bărbătească şi cea femeiască, monahii şi monahiile fiind deopotrivă îngeri în trup. Avva Isaia a adunat într-o carte cuvinte şi învăţături ale pusticilor, carte cunoscută apoi, după pildă Patericului, sub titlul de Materic."

Virgil Candea


"Scrisorile acestui Isaia, dincolo de interesul lor filologic, ne-ar putea aduce puţină lumină asupra perioadei de trecere de la şcoala lui Simion Noul Teolog, la palamism."

Irenee Hausherr


"Dacă în identitatea ei cea mai profundă, Biserica se găseşte într-o relaţie de tip feminin faţă de Dumnezeu - ea este mireasa Mirelui Christos sau Trupul mistic al Capului, Christos - călugăriţele, în cadrul Bisericii, au sensul chemării lor speciale şi conştiinţa importanţei vocaţiei lor."

Monahia Eufrasia Poiana,
Mănăstirea Dealu


CUPRINS :

* Culegere de îndrumări scrise de către Avva Isaia, pentru prea cinstita Teodora ;
* Cuvintele sfintelor femei nevoitoare, cele vrednice de pomenire,
culese de Avva Isaia, pentru cinstirea monahiei Teodora ;
* Povăţuirile duhovniceşti ale monahului Isaia către cinstita monahie Teodora.