Meister Eckhart

"Benedictus Deus"
(349 pagini)


"Benedictus Deus preia în mare parte tratatele şi predicile lui Meister Eckhart cuprinse în ediţia din anul 2000 a lucrării Consolarea divină, apărută la Editura Herald. La acestea s-au adăugat douăzeci de predici noi precum şi Bula Papei Ioan XXII In Agro Domini. Materialul ilustrativ reproduce gravuri din ciclurile lui Albrecht Dürer - Apocalipsa şi Marile Patimi."

Editura


"Nobleţea spiritului care rămâne detaşat este atât de mare, încât tot ceea ce contemplă devine adevărat, tot ceea ce doreşte îi este acordat, şi tot ceea ce porunceşte i se indeplineşte. Într-adevăr, cand spiritul liber rămâne într-o adevărată detaşare, îl constrânge pe Dumnezeu să vină către fiinţa sa şi, dacă el ar putea să rămână fără formă şi fără nici o oprelişte, ar lua forma proprie a lui Dumnezeu. Or, Dumnezeu nu poate dărui nimănui acest lucru, decât numai lui însuşi ; iată de ce Dumnezeu nu poate face altceva pentru un spirit detaşat, decât să i se dăruiască în întregime. Şi omul care rămâne într-o astfel de detaşare totală este într-atât de dus în veşnicie, încât nimic vremelnic nu-l mai poate mişca, nimic trupesc nu-l mai poate stârni şi el este mort pentru lume, căci nu mai are plăcere pentru nimic pământesc. Este ceea ce gândea sfântul Pavel atunci când spunea : Trăiesc, şi totuşi nu trăiesc : Christos trăieşte în mine".

Meister Eckhart


CUPRINS :

Cuvânt înainte.

~ Tratate ~

* Învăţături spirituale ;
* Cartea consolării divine ;
* Despre omul nobil ;
* Despre detaşare.

~ Predici ~

Nota introductivă ;
1. Intravit Iesus in templum ;
2. Intravit Iesus in quoddam castellum ;
3. Quasi steila matutina ;
4. Qui audit me ;
5. Quasi vas auri ;
6. Sta in porta ;
7. Jésus hiez sine jungern ;
8. Sant Paulus sprichet ;
9. Mulier, venit hora ;
10. Gaudete in domino ;
11. Si consurrexistis cum Christo ;
12. Stetit Iesus in medio discipulorum ;
13. Vir meus, servus tuus mortus est ;
14. Iustus in perpetuum vivet ;
15. "Blibet in mir !" ;
16. Qui sequitur iustitiam ;
17. Adolescens, tibi dico: Surge ! ;
18. Beatus est, Simon Bar Iona ;
19. Spiritus domini replevit orbem terrarum ;
20. Beatus venter, qui te portavit ;
21. Misit dominus manum suam ;
22. Vidi civitatem ;
23. Qui mihi ministrat ;
24. Daniel der wissage sprichet ;
25. Rodul faptelor tale bune ;
26. Beati pauperes spiritu.