Meister Eckhart

"Cetăţuia din suflet"
(180 pagini)


"Condamnat de Papă în 1329, dominicanul Meister Eckhart va fi mereu considerat un autor neoficial în Biserica apuseană. Cu toate acestea, Eckhart va rămâne o importantă sursă de inspiraţie a teologilor şi misticilor din toate vremurile. Chiar marii idealişti germani au încercat să demonstreze înrudirea gândirii lor cu limbajul misticii renane, iar Hegel însuşi avea să exclame în faţa textelor eckhartiene : Iată ceea ce căutam !.

Dar poate cea mai importantă dintre consecinţele istorice ale activităţii fratelui dominican a fost naşterea unui curent nou în spiritualitatea occidentală, şi anume acela al misticii renane, reprezentat de femeile şi bărbaţii care, ascultându-l pe Eckhart, s-au făcut purtătorii gândirii sale. Cuprinşi de entuziasmul rostirii predicatorului, aceştia au încercat să-şi orienteze viaţa după cuvintele maestrului şi să trăiască experienţa spirituală care forma fundamentul speculaţiei eckhartiene. În acest fel, posteritatea a putut culege semnificaţia unui moment unic din istoria culturii europene : deprofesionalizarea ştiinţei teologice şi răspândirea cunoaşterii în inimile primitoare ale oamenilor simpli, locul veritabil al înţelepciunii."

Editura


"Când predic, obişnuiesc să vorbesc despre desprindere şi despre faptul că omul trebuie să fie eliberat de el însuşi şi de toate lucrurile. (...) Omul trebuie să se gândească la marea nobleţe cu care Dumnezeu i-a înzestrat sufletul, pentru ca prin acesta să ajungă într-un mod minunat la Dumnezeu."

Meister Eckhart


CUPRINS :

* Eckhart sau mistica predicării ;
* Scurtă biografie a lui Meister Eckhart ;
* Predici germane ;
* Predica eckhartiană şi naşterea individului medieval ( Sebastian Maxim ) ;
1. Pastorala medievală şi taina mărturisirii ;
2. Individualitate în Evul Mediu : afirmaţie sau negaţie ? ;
3. Eckhart şi problema eului.