Meister Eckhart

"Întrebări pariziene şi alte scrieri"
(398 pagini)


"Trei idei domină întrebările pariziene : unificarea sufletului cu Dumnezeu, preeminenţa înţelegerii în raport cu fiinţa şi cunoaşterea lui Dumnezeu prin negaţie. Ontologia lui Eckhart devine astfel elementul de legătură dintre filosofia greacă clasică şi romantismul german - de la Parmenide la Hegel, drumul gândirii trece prin opera sa. Volumul cuprinde o selecţie de texte fundamentale din opera latină a lui Meister Eckhart, cunoscute sub numele de Prologuri (în primul rând prologurile la Opus tripartitum) şi de întrebări pariziene. Unele ţin de perioada de maturitate a gândirii eckhartiene şi au fost redactate şi disputate la Universitatea din Paris. La acestea se adaugă alte câteva texte redactate sau rostite la Paris care aparţin perioadei de formare a lui Eckhart : Predica la sărbătoarea Fericitului Augustin, Tratat asupra Rugăciunii Domneşti, Predica de Paşte din anul 1294."

Editura


"În Dumnezeu, fiinţa este cea mai bună şi mai perfectă, actul prim şi perfecţiunea tuturor, ducând la împlinire orice act, fără de care lucrurile nu sunt nimic. Ştiinţa noastră diferă de ştiinţa lui Dumnezeu, întrucât ştiinţa lui Dumnezeu este cauza lucrurilor, iar ştiinţa noastră este cauzată de lucruri."

Meister Eckhart


"Orice metal se înnegreşte şi se deteriorează atunci când intră în contact cu un metal mai puţin nobil (aurul în contact cu argintul)."

Sfântul Augustin


CUPRINS

* Introducere ( Daniel Fărcaş ) ;
* Tabel cronologic ;
* Sigle şi abrevieri.

~ I. Prologurile ~

* Tabela prologurilor la Opera tripartită ;
* Prologul general la Opera tripartită ;
* Prologul la Opera propoziţiilor ;
* Prologul la Opera comentariilor ( I ) ;
* Prologul la Opera comentariilor ( II ).

~ II. Întrebări pariziene ~

* Întrebarea I : Dacă în Dumnezeu fiinţa
şi înţelegerea sunt acelaşi lucru ;
* Întrebarea a II-a : Dacă înţelegerea îngerului,
ca activitate, este propria sa fiinţă ;
* Întrebarea a III-a : întrebarea magistrului Gonzalv,
care cuprinde Argumentele lui Meister Eckhart,
dacă lauda lui Dumnezeu în patrie este mai nobilă
decât dragostea faţă de el pe cale ;
* Întrebarea a IV-a : Dacă mişcarea fără limită este contradictorie ;
* Întrebarea a V-a : Dacă în trupul lui Christos, care murea pe cruce,
au mai rămas formele elementelor.

~ III. Alte lucrări pariziene ~

* Predica la sărbătoarea Fericitului Augustin ţinută la Paris ;
* Tratat asupra Rugăciunii Domneşti ;
* Predica de Paşte din anul 1294 ţinută la Paris
de Fratele Eckhart, lector sentenţiar, în ziua de Înviere ;
* Note ;
* Meister Eckhart. Metafizica dublă ( Daniel Fărcaş ) ;
* Glosar de termeni eckhartieni ;
* Bibliografie ;
* Indice biblic ;
* Indice de nume.