Mihai Rusu

"Introducere în cunoașterea Bibliei"
(327 pagini)


"Iubită și prețuită de unii, dușmănită și chiar desconsiderată de alții, comentată și controversată, criticată și elogiată, Biblia a străbătut veacurile și totodată intemperiile și vitregiile vremii, ca nici o altă carte din lume.

În același timp, impactul pe care Biblia l-a exercitat asupra civilizației în general și asupra culturii vestice în special o așază pe o poziție unică în patrimoniul literaturii universale. Națiuni întregi și-au fondat principiile morale pe învățăturile Bibliei. Nenumărați oameni de seamă consemnați de istorie au făcut din Biblie cartea de căpătâi a vieții lor. De la omul de rând la filosof și om de știință, de la teolog la oameni de Stat și conducători de națiuni, toți au găsit în Biblie un tezaur de învățături și înțelepciune. Însemnătatea și contribuția Bibliei în domeniul literaturii, muzicii și artelor în general au fost și rămân de proporții neasemuite. Ar fi nevoie de un întreg volum pentru a aminti doar numele celor ce au luat ca subiect de inspirație Biblia.

Scrisă într-o perioadă de peste o mie de ani, de către un număr de aproximativ 40 de autori, Biblia cuprinde o varietate de genuri și specii literare : proză, poezie, cântări, parabole, cronici, legi, biografii, epistole și scrieri specifice Bibliei, profeții, Evanghelii, Apocalipsa. Autorii sunt diverși în pregătire și statut social, de la Moise, conducător politic educat în școlile Egiptului, la Petru, un simplu pescar de pe marginea Galileii, de la Daniel, prim ministru în Babilon, la Pavel, teolog educat în universitățile Ierusalimului, de la împăratul Solomon la păstorul Amos.

Cu toate acestea, Biblia fascinează prin unitatea ei. Deși cei mai mulți dintre autori nu s-au cunoscut unul pe altul, au scris în locuri, timpuri și circumstanțe diferite, privită în ansamblu, Biblia formează un tablou sau mai bine spus un colaj în care transcende amprenta aceluiași autor, Dumnezeu. În derularea secvențelor ce compun istoria biblică, aspectul uman se suprapune sau mai bine zis se împletește cu lucrarea divină, intervenția divină, planul divin în legătură cu viitorul lumii. Acest aspect va detașa Biblia de o carte obișnuită mai mult ca orice altul. Pentru creștini, figura centrală a Bibliei este Iisus Christos. Dacă în Vechiul Testament ne sunt prezentate doar primele contururi, o umbră a lucrurilor viitoare, Noul Testament ne prezintă întruchiparea adevăratei persoane, Iisus Christos, viața sa, învățăturile sale și în final adevăratul scop al prezenței sale printre noi oamenii, jertfa pentru răscumpărarea omului din moartea veșnică.

Gânditorul Blaise Pascal spune : Iisus Christos prezentat de cele două Testamente, este speranță în cel Vechi, este modelul în cel Nou și figura centrală în amândouă.

Contemplând cu atenție acest tablou, mulți dintre noi vom putea găsi și poate chiar accepta răspunsurile pe care Scripturile le dă întrebărilor : Cine suntem ? De unde venim ? și încotro ne îndreptăm ?"

Mihai Rusu


"Un singur rând din Biblie m-a consolat mai mult ca toate cărțile pe care le-am citit. Biblia este cel mai mare beneficiu de care a beneficiat rasa umană."

Immanuel Kant


"Biblia este mai mult decât o carte, este o creație vie cu puterea de a cuceri tot ce-i stă împotrivă. Am căutat zadarnic în istorie să găsesc o persoană sinonimă cu Iisus, ori ceva asemănător Evangheliei."

Napoleon Bonaparte


"Cu cât o înțelegem mai mult, cu atât Biblia crește în frumusețe."

Goethe


"Biblia este singura carte prin care putem ști cu certitudine viitorul, este singura carte ce răspunde în mod satisfăcător întrebărilor : De unde venim ? De ce suntem aici ? Unde ne îndreptăm ?"

Anonim


"Atât este de mare venerația mea pentru Biblie, încât, cu cât mai devreme copiii mei vor începe să o citească cu atât sunt mai încrezător că ei vor deveni cetățeni folositori patriei lor și respectabili membrii a societății."

John Quincy Adams - al 6-lea președinte al SUA


"Noul Testament este cea mai bună carte pe care lumea a cunoscut-o sau o va cunoaște vreodată."

Charles Dickens


"Anglia are două cărți, Biblia și Shakespeare. Anglia l-a produs pe Shakespeare, dar Biblia a produs Anglia."

Victor Hugo


"Totdeauna am spus, totdeauna voi spune că studierea atentă a volumului sacru (Biblia) va crea mai buni cetățeni, mai buni tați, mai buni soți."

Thomas Jefferson - al 3-lea președinte al SUA


"Această extraordinară carte este cel mai bun cadou pe care Dumnezeu l-a dăruit omului."

Abraham Lincoln - cel de-al 16-lea președinte al SUA


"Noi considerăm Scriptura lui Dumnezeu a fi cea mai sublimă filosofie. Cu siguranță în Biblie găsesc mai multe semne / indicatoare autoritare ( ce impun ascultare ) decât în orice altă istorie profană."

Isaac Newton


"Sunt nevoit să mărturisesc că maiestatea Scripturii cu adevărat mă uimește."

J. J. Rousseau


"Cărțile oamenilor au strălucirea lor, dar apoi se învechesc. Cuvântul lui Dumnezeu este ca și El însuși, la fel ieri, azi și întotdeauna."

Robert Payne Smith


"Această carte (Biblia - n.n.) este secretul măreției Angliei."

Regina Victoria


"Este imposibil să poți guverna cu adevărat lumea, fără Dumnezeu și fără Biblie."

George Washington - primul președinte al SUA


"Noi nu putem privi în istoria nașterii și a dezvoltării noastre ca națiune fără a recunoaște locul pe care Biblia l-a ocupat în formarea și avansarea Republicii."

Franklin D. Roosefelt - al 32-lea președinte al SUA


"Biblia este colecția de cărți ce probabil a exercitat cea mai mare influență în istoria umanității."

Enciclopedia Britannică, Ediția 1989


CUPRINS :

• Introducere ;
01. Narațiunea Vechiului Testament ;
02. Perioada Intertestamentală ;
03. Formarea Vechiului Testament ;
04. Narațiunea Noului Testament ;
05. Formarea Noului Testament (Biblia) ;
06. Apocrifa (scrierile apocrife) ;
07. Manuscrisele Bibliei ;
08. Traducerile Bibliei ;
09. Inspirația Bibliei ;
10. Profețiile Bibliei ;
11. Arheologia și Biblia ;
12. Interpretarea Bibliei ;
• În loc de încheiere.