Minunile vremurilor din urmă

(224 pagini)


"Mergând la luptă, rostiţi Psalmii 26, 50, şi 90, şi nu vă vor atinge nici gloanţele, nici sabia."

Amiralul Uşakov


"Trebuie doar să ne folosim corect de viaţa pământească vremelnică pentru a dobândi viaţa veşnică. Atunci când Domnul ne cheamă, nu mai putem face nimic. Aici, pe Pământ, avem posibilităţi nelimitate pentru curăţirea sufletului şi a trupului."

Notiţe din cuvintele surorii Prascovia


"Dacă nu s-a adeverit nădejdea în Comunism, ne-au dat nădejdea în Perestroika, în piaţa capitalistă. Dar pretutindeni, după cum vedem, prosperă fărădelegea, hoţia şi tâlhăria. Lăcomia este sora bună a iubitorului de argint. Ea îl lipseşte pe om de raţiune, îl duce la nebunie.

Iisus le-a spus ucenicilor Săi : Adevărat zic vouă că un bogat cu greu va intra în împărăţia cerurilor. (Matei 19:23).

Dragostea pentru făpturile lui Dumnezeu este mai mare decât dragostea pentru Dumnezeu. Această idolatrie şi închinare la făpturi este nelegiuită şi neplăcută lui Dumnezeu. În asemenea împrejurări, îngerul păzitor îşi părăseşte locaşul şi acesta devine diavolesc, lipsit de orice ocrotire dumnezeiască."

"Minunile vremurilor din urmă"


"Sfinţii Părinţi ne avertizează, spunându-ne că în vremurile din urmă, diavolul îi va atrage la iubirea de argint nu numai pe mireni, ci şi pe unii dintre preoţi. De exemplu, în publicaţia bisericească Sfinţenia sub obroc ( Serghei Nilus ) pentru anul 1991, la pagina 71, toate acestea sunt descrise amănunţit."

V. Iaşcenko, N. NovgorodCUPRINS :

* Minunile de la Diveevo ;
* Minunile din Mordovia ;
* Minunile din Voronej ;
* Minunile din Tuapse ;
* Minuni din viaţa Elenei ;
* Povestirile Fratelui Alexie ;
* Povestirile Surorii Elisabeta ;
* Povestirile Maicii Liubov ;
* Povestirile Fratelui Vladimir ;
* Întâmplări de necrezut ;
* Povestiri diverse.