Mircea Eliade

"Sacrul şi profanul"
(146 pagini)


"Sacrul şi profanul sunt două modalităţi de a fi în Lume, două situaţii existenţiale asumate de către om de-a lungul istoriei sale. Ele nu prezintă interes doar pentru istoria religiilor sau pentru sociologie, nu fac doar obiectul unor studii istorice, sociologice, etnologice. De fapt, cele două moduri de a fi, sacrul şi profanul, sunt determinate de diferitele poziţii pe care omul le-a cucerit în Cosmos, şi sunt importante atât pentru filosofi, cât şi pentru orice cercetător care doreşte să cunoască dimensiunile posibile ale existenţei umane."

Editura


"Omul îşi dă seama de existenţa sacrului pentru că acesta se manifestă, se înfăţişează ca un lucru cu totul diferit de profan. Pentru a reda actul acestei manifestări a sacrului, am propus termenul de hierofanie, care ne este la îndemână, cu atât mai mult cu cât nu are nevoie de lămuriri suplimentare : el nu exprimă decât ceea ce este cuprins în conţinutul etimologic, adică ni se arată ceva sacru. S-ar putea spune că istoria religiilor, de la cele mai primitive până la cele mai elaborate, este alcătuită dintr-o acumulare de hierofanii, din manifestările realităţilor sacre.

De la hierofania cea mai elementară, ca de pildă manifestarea sacrului într-un lucru oarecare, o piatră ori un copac, până la hierofania supremă care este, pentru un creştin, întruparea lui Dumnezeu în Iisus Christos, nu există ruptură. Este mereu aceeaşi taină : manifestarea a ceva care este altfel, a unei realităţi care nu aparţine lumii noastre, în lucruri care fac parte integrantă din lumea noastră naturală, profană.

Această carte poate sluji drept introducere generală în istoria religiilor, pentru că descrie modalităţile sacrului şi situaţia omului într-o lume încărcată de valori religioase. Ea nu este însă o istorie a religiilor în adevăratul înţeles al cuvântului, pentru că autorul nu a găsit de cuviinţă să înfăţişeze, în legătură cu exemplele citate, contextele istorico-culturale. Dacă ar fi vrut s-o facă, lucrarea ar fi numărat mai multe volume. Cititorul va găsi toate lămuririle necesare în lucrările menţionate în bibliografie."

Mircea Eliade


CUPRINS :

* Cuvânt înainte la ediţia franceză ;
* Introducere ;
* Capitolul I - Spaţiul sacru şi sacralizarea Lumii ;
* Capitolul II - Timpul sacru şi miturile ;
* Capitolul III - Sacralitatea Naturii şi religia cosmică ;
* Capitolul IV - Existenţă umană şi viaţă sanctificată ;
* Elemente bibliografice.