Mitropolitul Serafim

"Isihasmul - Tradiţie şi cultură românească"
(263 pagini)


"Biserica a creat limba."

Mihai Eminescu


"Cultura românească a luat fiinţă în pronaosul bisericii."

Nicolae Iorga


"Ortodoxia este comoara cea de preţ păstrată intact, pentru a fi împărtăşită prin învăţătură şi Liturghie - inegalabile în frumuseţea şi adâncimea lor. Isihasmul este o asceză plină de încredere şi de umilinţă, care metamorfozează energia vitală blocată de patimi. Virtuţile Isihastului, a căror esenţă este Christos, culminează cu libertatea interioară ( apatheia ), care îngăduie iubirea adevărată."

Olivier Clement


"Este de datoria fiecăruia să ne înnoim omul cel dinăuntru prin toate mijloacele tradiţionale ale ascezei : rugăciunea personală şi comunitară ; post, cumpătare şi neprihănire ; milostenie faţă de săraci, dreptate şi îndurare ; mărturisirea păcatelor şi Euharistia. Toată această asceză va conduce la iubirea de Dumnezeu şi la contemplarea Feţei Sale."

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie


"Atunci când sufletul omului se purifică de patimi prin toate eforturile împlinite cu o adâncă umilinţă, el se face vrednic să primească harul lui Dumnezeu, care îl conduce după gradul lui de curăţire, treptat către vedenii duhovniceşti, dezvăluindu-i tainele cele mai presus de fire, la care mintea nu are acces. Cei care doresc să atingă darul contemplaţiei prin propriile eforturi, vor cădea în amăgiri, căci rugăciunea curată este un dar exclusiv al lui Dumnezeu."

Sfântul Isaac Sirul


"Nu poate mintea noastră să biruiască prin sine nălucirile diavoleşti. Căci vrăjmaşii sunt foarte vicleni şi se prefac a se supune. Şi aşa te împiedică cu slava cea deşartă. Dar nu suportă nici un ceas să se împotrivească chemării lui Iisus Christos."

Sfântul Isihie


"Nu este altă armă mai tare împotriva vrăjmaşului, nici în Cer, nici pe Pământ, ca numele lui Iisus Christos."

Sfântul Simeon, Arhiepiscopul Salonicului


"Cele două pricini ale înşelăciunii diavolului : lucrarea după rânduiala proprie ( nepăsarea ) ; înălţarea cugetării ( mândria )."

Mitropolitul Serafim


CUPRINS :

~ Prima parte - Originile vieţii mănăstireşti pe pământul românesc
şi prima sa înflorire până în secolul al XIV-lea ~

* Capitolul 1 - Contextul istoric creştin în Dacia în primul mileniu ;
* Capitolul 2 - Viaţa mănăstirească pe pământul românesc
până la secolul al XIV-lea.

~ Partea a doua - Prima răspândire a Isihasmului în Ţările Române
în secolul al XlV-lea ~

* Capitolul 1 - Factorii politici şi eclesiastici ;
* Capitolul 2 - Legăturile cu mănăstirile din sudul Dunării ;
* Capitolul 3 - Sfântul Nicodim de la Tismana,
reorganizator al monahismului românesc.

~ Partea a treia - Dezvoltarea vieţii monastice şi isihaste în Ţările Româneşti
până la reînnoirea isihastă din secolul al XVIII-lea ~

* Capitolul 1 - Mănăstiri, schituri şi sihăstrii - secolele XV-XVIII ;
* Capitolul 2 - Ţările Române şi "Locurile sfinte" din Orient ;
* Capitolul 3 - Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său.

~ Partea a patra - Renaşterea isihastă din secolul al XVIII-lea
Stareţii Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie Velicikouski ~

* Capitolul 1 - Viaţa mănăstirească în Rusia şi în Ţările Române
înainte de renaşterea spirituală din secolul al XVIII-lea ;
* Capitolul 2 - Stareţul Vasile de la Poiana Mărului ;
* Capitolul 3 - Stareţul Paisie Velicikovski.

~ Partea a cincea - "Paisianismul" în Ţările Române ~

* Capitolul 1 - Mănăstirea Neamţ după moartea stareţului Paisie ;
* Capitolul 2 - Mitropolitul Veniamin Costachi ;
* Capitolul 3 - Influenţa paisiană în alte mănăstiri moldoveneşti ;
* Capitolul 4 - Ucenicii stareţului Paisie din mănăstirile Cernica
şi Căldăruşani ( Ţara Românească ).

~ Partea a şasea - Isihasmul românesc în secolul XX ~

* Capitolul 1 - Renaşterea filocalică ;
* Capitolul 2 - Poezia de inspiraţie isihastă ;
* Capitolul 3 - Monahismul.

~ Anexe ~

* Anexa 1 - Cuvânt înainte sau călăuză ;
* Anexa 2 - Din sfaturile stareţului Gheorghe de la Cernica ;
* Anexa 3 - Tipicul sfintei rugăciuni cea cu mintea ;
* Imnul acatist la rugul Maicii Domnului.