Morlova Nicuşor

"Sfântul Nectarie Taumaturgul"
(170 pagini)


"Sfântul Nectarie Taumaturgul este unul dintre cei mai iubiţi şi mai căutaţi sfinţi, de către toţi credincioşii din Grecia de astăzi. Pe lângă faptul că este un sfant contemporan, un sfânt al secolului nostru, el atrage îndeosebi prin mulţimea minunilor săvârşite, atât în timpul vieţuirii sale, cât şi după adormirea sa întru Domnul. Foarte mulţi credincioşi care au venit de-a lungul vremii să se închine la Sfintele sale Moaşte, aflate la Mănăstirea Sfânta Treime din insula Eghina, au plecat vindecaţi sufleteşte şi trupeşte. Vestea acestor fapte minunate a depăşit de mult graniţele pământului elen. Astăzi, mii de credincioşi din ţările ortodoxe şi chiar din Occident, vin cu evlavie să găsească aici un liman izbăvitor."

Morlova Nicuşor


CUPRINS :

~ Partea I - Viaţa Sfântului Nectarie ~

* Copilăria ;
* Ieromonahul Nectarie ;
* Mitropolit de Pentapolis ;
* Din nou în Grecia ;
* Director al Seminarului Teologic Rizareion ;
* Părinte duhovnicesc al mănăstirii "Sfânta Treime" ;
* Ultimii ani de viaţă şi adormirea întru Domnul a Sfântului Nectarie.

~ Partea a II-a - Minunile săvârşite de Sfântul Nectarie după adormirea să întru Domnul ~

* Sfintele moaşte se păstrează întregi ;
* Sfântul Nectarie oferă un sfat bun ;
* Părintele Nectarie Vitalis ;
* Vindecarea lui Stavros Kalkandi ;
* Mitropolitul Agatanghel ;
* Arhimandritul Ambrozie Lazăr ;
* Ajutor la naştere ;
* "Aici nu ar fi un loc potrivit pentru construirea bisericii ?" ;
* "Aici s-a rostit multă rugăciune !" ;
* "Ah, de nu ar fi dat Dumnezeu poruncă de a fi pedepsiţi cei care se sinucid ... !" ;
* Nectarie se va chema ;
* Boală incurabilă ;
* "Într-adevăr, aceasta este credinţa cea vie !" ;
* "Sfinte Nectarie al meu, luminează-i pe doctori" ;
* "Doctore, credeţi în Dumnezeu ?" ;
* Acatistul Sfântului Nectarie Taumaturgul ;
* Bibliografie.