Monahul Vlasie Aghioritul

"Pustnicii nevăzuţi ai Athosului"
(204 pagini)


"Năzuinţa pustnicului este să primească harul Duhului Sfânt, care reînnoieşte omul lăuntric, pentru ca astfel chipul său să ajungă din nou la frumuseţea fără de margini a asemănării lui Dumnezeu."

Sfântul Ierarh Grigore Palama


"Nimic nu răceşte mai mult focul Duhului Sfânt din inima călugărului ca întâlnirile cu oamenii şi multa vorbire cu ei."

Sfântul Isaac Sirul


"Începutul curăţirii este liniştea."

Sfântul Vasile cel Mare


"Este cu neputinţă ca omul să se cerceteze pe sine însuşi, să-şi amintească de păcatele sale sau să se roage, dacă vede mulţi oameni la faţă şi dacă aude multe glasuri vorbind."

Avva anonim


"Sufletul se pustieşte prin 4 păcate : când nu caută liniştea, când iubeşte păcatele, când pofteşte lucrurile materiale ale lumii, când doarme mult."

Sfântul Evagrie Ponticul


"Casa călugărului : peşterile, văgăunile pământului, scorburile copacilor, şi colibele făcute din ce se găseşte în jur. Patul e făcut din iarbă şi frunze uscate. Hrana conţine plante, castane, alune, ciuperci, pesmet, prune, smochine, stafide, năut, linte, seminţe sau legume uscate rezistente în timp. Hainele sunt realizate din ramurile copacilor sau goliciunea. Medicamentele sunt agheasma şi uleiul de la candele Maicii Domnului.

Oamenii sfinţi nu se arată oricui, ci numai celor care sunt vrednici de aceştia. Înţelepciunea dumnezeiască nu se dobândeşte cu studii şi ştiinţă, ci vine în dar la omul smerit şi temător de Dumnezeu. Înţelepciunea este un dar al Duhului Sfânt. Prin rugăciunile pustnicilor sfinţi, Dumnezeu mântuieşte şi miluieşte lumea. Vremurile apocaliptice sunt descrise în Evanghelia după Matei, capitolele 24 - 25.

Învăţătura evanghelică nu dă roade acolo unde cresc buruieni precum lenea, pofta, beţia şi desfrânarea. Să citeşti mereu din Sfânta Evanghelie în locuri retrase şi liniştite, lepădându-te de grijile trupului şi de tulburarea pricinuită de cele lumeşti, pentru ca sufletul tău să poată gusta din dulceaţa înţelegerii tainelor celor peste fire.

Isihia linişteşte simţurile şi trezeşte la viaţă duhul din noi, pe când petrecerea cu lumea, ucide duhul şi trezeşte simţurile. Dumnezeu nu a arătat nicăieri puterea Lui mai mult decât în locurile pustii, unde nu auzi vorbă de om şi nici nu se află vreo pricină de tulburare."

Monahul Vlasie Aghioritul


CUPRINS :

* Cuvânt înainte - Irineu, Episcop de Patara ;
* Introducere în tainele pustniciei athonite ;
* Pustnicii "nevăzuţi" din Athos.

I. Pustnicii renumiţi ai Athosului, din vechime şi până în zilele noastre

* Părinţi athoniţi din trecut, ale căror nume sunt cunoscute ;
* Părinţi mai recenţi ai pustiei Athonite.

II. Povestiri despre pustnicii nevăzuţi din Athos

III. Întâmplări minunate din afara Sfântului Munte Athos - Sinai, Creta, Rarău

* Despre monahism şi despre viaţa pustnicească ;
* În loc de epilog : Cuvânt despre Părinţii adormiţi, al Cuviosului Efrem Sirul.