Suzana Gâdea, Alexandru Rău, Florea Oprea,
Iosif Tripşa, Nicolae Geru

"Manualul inginerului metalurg"
(1392 pagini)


"În acest prim volum ( lucrarea va apărea în două volume ) se face o sinteză, pe baza cunoştinţelor însuşite de specialiştii din ţara noastră şi a publicaţiilor din domeniul metalurgiei apărut peste hotare în ultima perioadă, a cunoştinţelor teoretice şi practice acumulate în metalurgia extractivă.

Fiind în mare parte tabelar, manualul are un caracter de îndreptar, care permite folosirea acestuia atât pentru însuşirea de către specialişti a celor mai noi cunoştinţe, cât şi pentru rezolvarea rapidă a problemelor care se ivesc în producţie.

Cartea se adresează cadrelor tehnice din metalurgie, putând constitui un îndreptar şi pentru cadrele tehnice de alte specialităţi, care trebuie să rezolve şi probleme cu specific metalurgic. De asemenea, manualul constitue un material ajutător şi pentru studenţii facultăţilor de metalurgie şi de construcţii de maşini."

Suzana GâdeaCUPRINS :

* Capitolul 1 - Materii prime ;
* Capitolul 2 - Bazele teoretice ale metalurgiei extractive ;
* Capitolul 3 - Extragerea fontei şi a feroaliajelor ;
* Capitolul 4 - Elaborarea oţelurilor ;
* Capitolul 5 - Metalurgiile metalelor neferoase ;
* Capitolul 6 - Metalurgie fizică.