Jeane Manning

"Tehnologii Free Energy"
(350 pagini)


"O nouă şi extraordinară revoluţie se produce în prezent. Ea va modifica radical peisajele, mediul înconjurător, economia şi chiar vieţile noastre. Ea va însemna sfârşitul unei politici conduse de petrol şi începutul unui nou mileniu grandios în care fiecare va dispune de propriile surse de energie, nelimitate şi nepoluante, dobândind în acelaşi timp o independenţă energetică reală.

Jeane Manning prezintă cele mai importante descoperiri ale unor inventatori care afirmă că suntem înconjuraţi de un ocean de energie, la care ne vom putea branşa, în ziua în care vom descoperi aceste secrete ale manifestării. Ştiinţa afirmă că singurele modalităţi de a genera energie sunt cele descrise în manualele de fizică. Cercetătorii care se ocupă de aceste noi forme de energie afirmă : Ştiinţa se înşeală, iar rezultatele ( uneori evidente ) investigaţiilor noastre sunt ignorate din cauza intereselor private, de către instituţiile ştiinţifice. Această represiune nu poate dura, pentru că prea mulţi inventatori devin victime din cauza descoperirilor lor ( accidente ciudate ... sau acuzaţii groteşti ).

Acest nou tip de energie, produs direct din vid, prin diverse fenomene pe care fizica clasică a ales să le ignore, a fost denumită free energy ( energie gratuită ).

Jeane Manning a călătorit în toată America de Nord şi Europa pentru a intra în contact cu diverşi cercetători şi a înţelege cum funcţionează aceste noi surse de energie. Această carte descrie cele mai importante principii care stau la baza funcţionării acestor dispozitive. Motoare cu hidrogen, fuziune la rece şi alte fenomene sunt descrise pe scurt în acest compendiu. Marele merit al acestei lucrări este acela de a vă familiariza cu acest domeniu şi de a vă pune la dispoziţie numele şi lucrările celor care au avut realizări în obţinerea free energy.

Editura


"Aceasta ar putea fi una dintre cele mai importante cărţi pe care le-aţi citit vreodată. Ea descrie evoluţia rapidă a progreselor înregistrate, astfel încât să poată deveni utilizabilă o sursă de energie despre care mulţi dintre noi credem că în scurt timp va schimba în mod radical faţa Pământului. Este vorba despre energia Punctului Zero, rezultată din fluctuaţiile cuantice în vidul din spaţiu. Mulţi o numesc energia spaţiului sau free energy."

Dr. Brian O'Leary, fizician şi fost astronaut


"Free energy - înseamnă să nu mai fii sclavul concepţiei lumii despre ştiinţa materialistă. înseamnă să ieşi din făgaşurile adânci ale unui drum cu gândire desuetă. Este libertatea de a găsi un mijloc ca să te branşezi acestei energii de fond, de unde pleacă toată Creaţia. Cercetătorul Hal Puthoff spune că va trebui să ne asumăm rolul vostru în construcţia realităţii : Singur viitorul va spune în ce scopuri va folosi umanitatea, în final, restul din acest foc al zeilor. Se va face oare ? Este în puterea noastră să hotărâm."

Jeane Manning


CUPRINS :

* Dedicaţie ;
* Mulţumiri ;
* Prefaţă ;
* Cuvânt-înainte ;

* Capitolul 1 - Un salt cuantic ;

~ Partea I - Revoluţionarii trecutului ~

* Capitolul 2 - Nikola Tesla : părintele free energy ;
* Capitolul 3 - Alţi inovatori aflaţi în armonie cu natura.

~ Partea a II-a - Energia spaţiului si noua fizică ~

* Capitolul 4 - O fizică nouă pentru o nouă sursă de energie ;
* Capitolul 5 - Generatoare de energie fără elemente mobile şi inventatorii lor ;
* Capitolul 6 - Floyd Sweet : pionierul magneţilor permanenţi ;
* Capitolul 7 - Descoperirile energiei magneţilor rotativi.

~ Partea a III-a - Tehnologii ale energiei aflate în plină dezvoltare ~

* Capitolul 8 - Fuziunea la rece : o tehnologie nucleară îmbunătăţită ;
* Capitolul 9 - Propulsia cu hidrogen ;
* Capitolul 10 - Modalitatea de a transforma pierderea de căldură în electricitate ;
* Capitolul 11 - Energia hidraulică devine ecologică : o cotitură nouă pentru o tehnologie veche ;
* Capitolul 12 - Lumea posibilităţilor în domeniul energiei.

~ Partea a IV-a - Revoluţia energiei : victorii şi eşecuri ~

* Capitolul 13 - Inovatorii în domeniul noului tip de energie sunt hărţuiţi ;
* Capitolul 14 - Societatea şi o economie bazată pe noile tehnologii ;
* Capitolul 15 - Puterea e în mâinile noastre.

* Vocabular ;
* Index ;
* Ghid de referinţe ;
* Biblioteci pentru noul tip de energie ;
* Repertoriul internaţional de adrese ;
* Autorizaţii ;
* Bibliografie.