Oprescu D. George

"Caleidoscop tehnic"
(200 pagini)


"Volumul prezintă o bogată şi variată selecţie de activităţi practice din diverse domenii ale tehnicii, pe care constructorii amatori le pot realiza cu piese şi materiale uşor de procurat.

Printre construcţiile cuprinse în volum menţionăm : radioreceptoare surpriză, jocuri cu oscilatoare audio, efecte speciale electronice, ceasornic cu releu, temporizator pentru aparatul de mărit, fotografii neobişnuite, revelatoare fotografice speciale, tapet foto, etc."

Editura